Naš jedinstveni pristup Na-farmi

Naš jedinstveni pristup Na-farmi

    Naši savetnici posećuju Vašu farmu i ostaju u bliskom kontaktu sa Vama, kako bi osigurali da dobijete najbolji učinak od uzgoja Vaše stoke.

Hrana za životinje

Kvalitetna hrana za bolje rezultate

Bez obzira da li ste na malom imanju ili ste veliki komercijalni farmer,  De Heus ima odgovarajuću vrstu hrane za vas. Nudimo vam kvalitetnu hranu, što omogućava dobijanje najveće proizvodnje i profitabilnosti od vaših životinja. Ne samo hranom, takođe vam pomažemo i savetima na farmi o svim poljoprivrednim aspektima. Mi imamo samo jedan cilj: da učinimo stočarstvo uspešnim za vas. Želimo da podstaknemo vaš napredak!

De Heus koristi više od 100 godina iskustva u oblasti hrane za životinje. Naši stručnjaci su putovali širom sveta, od hladnih sibirskih zima sa potpuno klimatizovanim kućama do toplih podsaharskih klima sa otvorenim kućama. Okolnosti su različite svuda, ali jednu stvar sve farme imaju zajedničku: svima treba najbolja hranu za najbolje rezultate. De Heus vam to nudi, bilo da imate živinu, goveda, svinje i druge životinje. 

Pročitajte više pod živinagoveda i svinje da biste dobili više informacija!

Živina Goveda Svinje

Kvalitet

Razlikujemo se po našem dosledno visokom kvalitetu. Zašto je naš fokus na kvalitetu? Bez istog visokog kvaliteta svakog dana, životinje i farmer neće biti uspešni. Ako farmer postiže uspeh sa našom hranom, onda i mi možemo biti uspešni!
Kako garantujemo naš kvalitet:

  • Unos sirovina; mi uzorkujemo i čuvamo uzorak svih sirovina pre nego što ih primimo.
  • Analiziramo na licu mesta nivo vlage i aflatoksina. Sirovine koje prelaze norme će biti odbijene.
  • Sirovine i gotovi proizvodi se analiziraju na osnovu plana u laboratorijama u Srbiji i Holandiji.
  • Formulacija hrane se vrši od strane stručnjaka, na osnovu laboratorijske analize sirovina. Njihova iskustva širom sveta obezbeđuju najbolju moguću formulaciju hrane!

Mi težimo samo ka najboljem kvalitetu!