Dragana Trenković i Goran Simić, menadžeri nabavke u De Heus Srbija, o radu u vreme epidimeje izazvane korona virusom

08 april 2020

Epidemija izazvana korona virusom donosi mnoge izazove sa sobom. Ipak, De Heus uspeva da održi kontinuitet poslovanja i zajedno sa svojim zaposlenima, farmerima, distributerima, dobavljačima i prevoznicima, nastavlja da daje značajan doprinos snabdevanju osnovnom životnom namirnicim - hranom. Naravno, ovakva situacija zahteva fleksibilnost i niz prilagođavanja. Naši zaposleni rado govore o tome. Danas razgovaramo sa Draganom Trenković i Goranom Simićem, menadžerima nabavke. Kao i obično, nastupaju kao tim!

Kao menadžeri nabavke u De Heus Srbija, za šta ste odgovorni kao tim, a šta su vaše pojedinačne obaveze?

Kao menadžeri nabavke odgovorni smo za konturirano snabdevanje fabrika u Ćupriji i Šapcu svim neophodnim sirovinama kako bih procesi proizvodnje tekli bez zastoja.  

Sada, kada su kao mera za sprečavanje širenja korona virusa, socijalni kontakti svedeni na minimum i sastanaka i ličnih susreta sa dobavljačima skoro da i nema, kako obavljate svoje redovne zadatke?

Manje ili više, oslanjamo se na ustaljene lance snabdevanja ali naravno, postoji i dosta problema koje uspešno prevazilazimo. Ponašamo se u skladu sa preporukom Vlade Srbije, socijalni kontakti su svedeni na minimum, nema sastanaka i ličnih susreta sa dobavljačima, nabavka sirovina se obavlja putem telefona i mail-a.

U kojoj meri vam je sada posao otežan? Da li se to odnosi samo na neizvesnost u obezbeđenju izvora koji žele da trguju u ovom kriznom momentu ili ima i drugih poteškoća, koje se ne sreću kada je situacija redovna?

Globalno, pandemija korona virusom ostavlja velike posledice na  svetske ekonomije, vlada velika neizvesnost, ograničeno je kretanje ljudi, cena nafte je na veoma niskom nivou. Zbog logističkih problema u nekim delovima sveta pojedinih roba ima u izobilju, a ne mogu da se izvezu, dok sa druge strane, u drugim delovima sveta za iste te robe vlada velika potražnja, a ne mogu da se uvezu. Srećna okolnost za nas je to što smo veoma jaka poljoprivredna zemlja, tako da se nabavka makrosirovina (kukuruz, pšenica, ječam, sačme.....), odvijaju bez nekih većih problema. Izazovi nastaju kada se neke komponente moraju obezbediti iz uvoza. Zahvaljujući pravovremenoj organizaciji uspevamo da obezbedimo na vreme i sve neophodne sirovine iz uvoza. Kao i u snabdevanju na domaćem, tako i na svetskom tržištu svi naši partneri pokazuju maksimalno razumevanje i pomažu nam da sa uspehom zajedno prevaziđemo ova teška vremena. Ponosni smo što možemo, kao značajna karika u lancu ishrane da održimo kontinuitet u snabdevanju.

Kakve su vaše prognoze po pitanju tržišta sirovina? Da li vam u donošenju odluka, pored ogromnog ličnog iskustva doprinosi i to što ste deo međunarodne kompanije u smislu sagledavanja i praćenja i razmena informacija?

Za sada je rano prognozirati bilo šta, mada deluje da će tržište i u narednom periodu biti uglavnom stabilno. Naravno, za bolje razumevanje globalnih kretanja veliku pomoć i podršku nam daju kolege iz Holandije, Poljske, Češke, Slovačke. Svakodnevna razmena informacija sa kolegama iz grupe i iz ostalih dostupnih izvora sa svetskih berzi i agencija nam pomaže da usmerimo svoje aktivnosti u pravom smeru i sagledamo mogući razvoj daljih događaja. Na taj način možemo lakše da donosimo odluke i prilagođavamo ih kretanjima na tržištu, koja su u ovom nestabilnom periodu prilično promenljiva.

Iz svake teške situacije se može izvući pouka. Imate li vi nekakav zaključak, prvenstveno vezan za poslovanje u vreme krizne situacije ili je ipak rano za to?

U ovom momentu najbitnije je da ova kriza prođe sa što manje ljudskih žrtava. Poslovanje u ovakvim teškim i kriznim situacijama nije lako, ali pokazuje da stabilno partnerstvo sa dobavljačima i dugoročno izgrađeni odnosi u prethodnom periodu mogu dosta da pomognu. Zato mislimo da su timski rad i zajednički nastup presudni u ovakvim situacijama.