Naši ljudi

Aleksandra Stankov - Menadžer obezbeđenja i kontrole kvaliteta

03 mart 2021

Na poziciji menadžera kontrole kvaliteta Aleksandra Stankov se nalazila i u nekim drugim kompanijama koje, svaka za sebe, imaju uspostavljene različite sisteme, organizacije i proizvodne programe, a istu ulogu u De Heus-u preuzela je u januaru 2020. godine. „U svakoj kompaniji/sistemu mogu da se steknu nova znanja i iskustva pa me je to inspirisalo da se oprobam u timu De Heus“, kaže Aleksandra.

Bavljenje uzrocima, a ne posledicama

Aleksandru najbliži saradnici opisuju kao timskog igrača, koja zahvaljujući bogatom teorijskom i praktičnom iskustvu u fokus stavlja unapređenja. Realno sagledava situacije, koje u okviru posla kontrole kvaliteta mogu biti izrazito kompleksne, a uočene probleme rešava od uzroka, ne dajući šansu novim greškama i posledicama. Neposrednost u komunikaciji sa članovima svog tima, Akeksandri donosi lojalne saradnike, a Sektor obezbeđenja i kontrole kvaliteta efikasnijim.

Bezbednost proizvoda i kvalitet hrane su imperativ

Posao menadžera kontrole i obezbeđenja kvaliteta u fabrici hrane za životinje, Aleksandra opisuje kroz obaveze i odgovornosti koje ta funkcija nosi.

Okvir svega je da se poslovni i proizvodni procesi u De Heus-u u potpunosti usklade sa standardima, propisima i pozitivnoj praksi iz oblasti poroizvodnje hrane za životinje. Zvuči jednostavno. Ipak, svakodnevna praksa donosi mnogo različitih i složenih tema kojima se treba baviti.

Jedna od stvari na koju je De Heus posebno ponosan, a za koju je Aleksandra direktno odgovorna, je nadzor strogih procesa kontrole kvaliteta dolaznih sirovina i gotovih proizvoda. Na kraju, proizvodimo hranu za životinje koje su hrana za ljude. Zato je važno biti širom otvorenih očiju!

Bezbedni proizvodi i kvalitet hrane koji donosi dobre rezultate našim klijentima, farmerima, je imperativ u De Heus-u. To podrazumeva da su zaposleni dobro obučeni kroz različite interne i eksterne obuke, da se sprovode i pravilno analiziraju interne provere Sistema, a da se neusaglašenosti i reklamacije temeljno rešavaju. Sve se to naravno prati, analizira i unapređuje, svakodnevno.

Rad laboratorije

U nadležnosti menadžera konrole i obezbeđenja kvaliteta je organizovanje i odgovornost za rad laboratorije. U internoj De Heus laboratoriji obavljaju se mikotoksikološka ispitivanja nutrijenata, klasične, kao i brze hemijske analize. Takođe, u laboratoriji se ispituju i fizičke karakteristike proizvoda, organoleptika, tvrdoća pelete PDI test i granulacija. Za svoje klijente i potencijalne klijente obavljaju se analize senaže, silaže ili žitarica koje klijent ima, a u cilju dobijanja parametara dragocenih našim specijalistima ishrane za pravilno balansiranje obroka.

Naša interna laboratorija svakog dana učestvuju u interkompanijskom međulaboratorijskom poređenju svih analiza koje se rade, a jednom mesečno, već tri godine unazad, u međulaboratorijskom poređenju sa svim akreditovanim laboratorijama u svetu!

Interesantan podatak je da je u toku 2020. godine uzeto 3426 uzoraka i odradjeno 25 331 različita analiza interno, dok je eksterno poslato čak 535 uzoraka na različita ispitivanja po planu samokontrole i u cilju dokazivosti bezbednosti proizvoda i poštovanja propisa o bezbednosti hrane.

 

Usaglašavanje različitosti, put do uređenja

Aleksandrin radni dan je dinamičan, jer su procesu u kompaniji međusobno povezani. Rešavanje bilo kakvih trenutnih neusaglašenosti ili planiranje unapređenja zahteva komunikaciju sa ljudima različitih zanimanja i profila ličnosti, a usaglašavanje mišljenja i postupaka treba da ima za cilj uređen sistem u kom je zadovoljstvo raditi bez nepotrebnog stresa.

“Rad u internacionalnoj kompaniji pruža prednost sticanja novih znanja i veština, što nam je ponuđeno kroz odgovarajuće platforme upravljanja dokumentima kao i kroz uspešnu komunikaciju sa kolegama iz proizvodnih jedinica, u drugim državama širom sveta u kojima De Heus posluje. To je najveća prednost rada u velikom organizovanom sistemu.”, ističe Aleksandra.