Naši ljudi

Marko Ćalić - Prodajni savetnik - specijalista u sektoru preživara

04 oktobar 2020

Marko Ćalić je prodajni savetnik u sektoru preživara u De Heus Srbija, već 2,5 godine. Ipak to nije pozicija koju od početka obavlja u kompaniji. Sam početak njegovog angažovanja je bio vezan za kontakte sa kupcima u segmentu tržišta dilera i maloprodaja. Nakon šest meseci dobio je priliku da se izjasni za sektor životinja u kom bi želeo i mogao dobiti dodatne edukacije i obuke, čime bi takva interna specijalizacija omogućila unapređenje saradanje sa farmerima na posebnom, stručnom nivou. Zbog lične naklonosti i privatnog iskustva, Marko se opredelio da se pridruži Timu za ishranu preživara.

Komunikacija

Iako mlad, Marko poseduje dosta karakteristika koje bi se mogle pripisati, po godinama zrelijim osobama. Odmerenost i skromnost ga krase kao osobu, ali kada je reč o poslu, veoma je ambiciozan, dobro kontroliše situacije i vlada postupcima koji vode do zadatih ciljeva. Uvek pronalazi pravi način komunikacije sa svojim kupcima, ali i kolegama i drugim saradnicima. To je upravo ono što se u De Heusu-u ceni kao prava vrednost i koja se od zaposlenih i očekuje.

U službi kupca

"Kao i druge kolege u timu, imam nedeljne i dnevne planove rada koji uključuju broj i strukturu poseta, ali i deo teritorije na kojoj ću raditi obilaske. Moj zadatak je da obilazim postojeće kupce, ali i da pronalazi nove. Primarno, u obilasku farmi ili poljoprivrednih gazdinstava,  ocenjujem kabasta hraniva koja zateknem na farmi, dajem preporuke za korišćenje nekog od De Heusovog širokog asortimana proizvoda za ishranu preživara, računam nutritivne vrednosti obroka, ali i pratim njihovu primenu, sve do ostvarenja optimalnog rezultata. Ovaj zadatak je nekada lakši, nekada teži, a sve zavisi od toga da li farmer postavlja prave ciljeve za sebe i svoju farmu.", kaže Marko Upravo Markova dobra komunikacija koju ostvaruje sa farmerima, posao olakšava i čini da ljudi stiču poverenje u njega, ali i kompaniju koju predstavlja. "Neretko se dešava da pripomognem domaćinima na farmi, bilo da je čišćenje objekta, davanje hraniva ili čak pomoć pri teljenju u pitanju! Farmeri me zbog toga izuzetno cene." 

Internacionalno iskustvo u lokalnim prilikama

Za nekog ko radi na ovakvoj poziciji u De Heus-u, postoji nekoliko privilegija koje se ne mogu doživeti u nekoj drugoj kompaniji. "Ovo je internacionalna kompanija što znači da dosta putujem, upoznajem kolege iz drugih zemalja, pa čak i drugih krajeva sveta. Pri tome, jedni od drugih mnogo možemo naučiti i upravo ta razmena iskustava i prilike za sticanje znanja su neprocenjive!", kaže Marko.

Kada od teleta postane visokomlečna krava

Postoji dosta projekata u kojima je Marko učestvovao i na koje je ponosan. Ipak, izdvajaju se projekti, započeti još pre dve godine na gazdinstvima na kojima su telad hranjena prema De Heus konceptu ishrane, a danas su izrasla u krave odličnog kvaliteta, zdrave i sa visokom mlečnošću. Zadovoljstvo koje farmer oseća zbog ovakvih rezultata su garancija lojalnosti i dugoročne saradnje, a za Marka podstrek za nove uspehe.

Kada usavršavaš sebe svakoga dana

Najveća satisfakcija koja se može dobiti, prema Markovim rečima, je to što radeći svoj posao usavršavaš sebe svakodnevno, a sa druge strane, zahvaljujući tvom savetu i podršci koju pružaš ispred kompanije koju predstavljaš, farmer ostvaruje svoju viziju i uspeh u sopstvenom poslu.