Naši ljudi

Nikola Babić - Specijalista za razvoj proizvoda

01 avgust 2021

Nikola je doktor veterinarske medicine i kako sam za sebe kaže “nikada svršeni” student specijalističkih studija iz oblasti mikrobiologije i imunologije na biološkom fakultetu u Beogradu. Posle završenog fakulteta radio je u maloj praksi, lečenje kućnih ljubimaca, u Srbiji, kao i u nekoliko najvećih klinika u Nemačkoj, u Minhenu, Regensburgu i Nirnbergu. O svom iskustvu u De Heusu, govori u nastavku.

U De Heusu-u sam zaposlen od novembra prošle godine. Posle vremena koje sam proveo u maloj praksi, želeo sam da promenim svoje dotadašnje zanimanje i pronađem nove izazove u novom poslu ali da i dalje ostanem u domenu svoje struke.

Pažnju mi je skrenulo vozilo sa De Heus znakom

Pored restorana  koji sam posećivao, često je prolazilo  De Heusovo vozilo, budućeg kolege koji je živeo u blizini, što me je inspirisalo da počnem da razmišljam da li bih mogao da se pronađem u tom, za mene novom poslu, a sa druge strane,  plašila me je činjenica da je to oblast u kojoj nisam imao nikakva pređasnja iskustva. Kada sam posle nekoliko dana video oglas za posao, rešio sam da poslušam intuiciju i javio sam se na konkurs.

Spona između dešavanja unutra i spolja

Posao produkt menadžera je jako širok, kompleksan i baziran je na krilatici ‘’Spider in the web”. Da bih pojednostavio, produkt menadzer je spona  između svega onoga što se dešava u fabrici (nabavka sirovina, kontrola kvaliteta, laboratorija, proizvodnja…) i onoga što se dešava van fabrike, odnosno na terenu (farmeri, kupci , distributeri, specijalisti, veterinari …).

Na osnovu svih skupljenih informacija produkt menadžer sastavlja nutritivno i ekonomski najoptimalniju recepturu hrane, oslanjajuci se na širok spektar nauka i naučnih disciplina kao što su tehnologija proizvodnje hrane, poznavanje sirovina, hemija, biohemija, veterinarska medicina, biologija, menadžment farme i odgoja životinja, ekonomija, prodaja pa donekle i psihologije da bi se razumeo odnos sa klijentima.

Nešto što mi se jako svidelo u De Heusu , a u isto vreme mi je jak podsticaj, oslonac i motiv je filozofija kompanije da se znanje deli

Nikola Babić

Specijalista za razvoj proizvoda , Srbija

Kompanija koja je istovremeno i najstarija i najmlađa

Neverovatan je osećaj raditi u  kompanij koja je u isto vreme i jedna od najstarijih i jedna od najmlađih. De Heus ima tradiciju koja je duga preko 100 godina, dok je na teritoriji Srbije tek nešto više od 5 godina. Uprkos činjenici da su mnoge konkurentske fabrike znatno duže prisutne, De Heus je uspeo za relativno  kratko vreme da se svrsta u vodeće fabrike za proizvodnju hrane za životinje.

Nešto što mi se jako svidelo u De Heusu , a u isto vreme mi je jak podsticaj, oslonac i motiv je filozofija kompanije da se znanje deli. Postoji čitav niz treninga, ne samo iz oblasti za koje smo opredeljeni već i iz drugih oblasti na koje se posredno ili neposredno oslanjamo ili koje nam mogu pomoći u svakodnevnoj komunikaciji sa klijentima, kao i međusobnoj komunikaciji.

Nauka napreduje strahovitom brzinom, priroda i organizmi se menjaju, i ono što se pre dvadeset godina smatralo uspešnim, danas je prevaziđeno. De Heus kao globalna kompanija je toga izuzetno  svesna, tako da se velika pažnja poklanja istraživanjima i eksperimentima koje De Heus sprovodi u svojim naučnim centrima a ciji se rezultati nesebično dele.

Osim toga dodao bih da je moje dosadašnje iskustvo sa specijalistima iz oblasti čije treninge sam pohađao veoma pozitivno, zabavno, često i veoma neformalno, sa puno smeha, što mi pruža jednu prijatnu radnu atmosferu, imajući u vidu da po prirodi nisam simpatizer  dress code-a i usiljenih, formalnih sastanaka.

Kvalitet daje vetar u leđa

Koncept ove kompanije baziran je na strogom kvalitetu proizvoda, tako da se neretko dešava da su granice De Heus-a za neke toksine ili štetne materije u sirovinama znatno ispod propisanih na republičkom nivou. Sa jedne strane, takav odnos prema poslu i potrošaču predstavlja vetar u leđa, a sa druge to je i velika odgovornost ali i izazov naše poslovne jedinice, kako koketirati sa jednim po sebi nepredvidivim tržištem a u isto vreme paziti na ugled kompanije koja posluje bez mrlje dugi niz godina.