Junad

Beef GROWER

Potpuna smeša za tov teladi i junadi tovnih rasa, od 150 - 300 kg

Ova smeša se koristi za ishranu junadi u tovu od 150 - 300 kg telesne težine. Smeša se daje po volji ili obročno od 2 - 6 kg dnevno po grlu, zavisno od telesne mase, uz kabasti deo obroka. Obavezno obezbediti dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Za više informacija o proizvodu

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu