Preživari

Kaliber junior

Potpuna smeša za telad mlečnih rasa u odgoju, od 5 - 8 meseci

Dobro izbalansirane nutritivne materije koje ublažavaju stres prilikom zalučenja teladi I prelaska na konzerviranu kabastu hranu. Izuzetne hranidbene performanse u odgoju priplodnog podmlatka. Savrsena priprema za prelazak na grover fazu.

  • Izbalansiran nivo proteina i energije

  • Savršena kombinacija sa kabastim hranivima za odgoj junica

Savrsena priprema za prelazak na grover fazu

Pozovite savetnika prodaje Više o Kaliber-u

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu