Telad

Kaliber start

Potpuna smeša za telad mlečnih rasa u odgoju, od 0-4 meseca

Fino uskladjen odnos lakorazgradive celuloze potrebne za razvoj buraga u prvim danima života.

Drobljena peleta namenjena ishrani teladi vec od petog dana života. Odlikuje se veoma dobrim balansom hranljivih materija potrebnih za pravilan razvoj. Preporučuje se u kombinaciji sa Kaliber milkom za najbolje rezultate.

  • Optimalan izvor proteina za stimulaciju porasta

  • Sadrži visoko svarljivi skrob za stimulaciju funkcije buraga

  • Priprema burag za varenje kabaste hrane

Za razvoj buraga u prvim danima života

Pozovite prodajnog savetnika Više o Kaliber-u

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu