Mlečne krave

KM 3%

Vitaminsko mineralna predsmeša za ishranu muznih krava

Optimalno izbalansiran nivo vitamina i minerala koji će zadovoljiti potrebe i najzahtevnije proizvodnje. Namenjen za spravljanje gotovih smeša.

  • Usavrsena formulacija zasnovana na dugogodisnjem ispitivanju kvaliteta kabaste stocne hrane u nasem podneblju, koja ce zadovoljiti sve potrebe grla u intenzivnoj eksploataciji

  • Umesan sa žitaricama po preporučenoj recepturi daje proizvod visokog kvaliteta

Namenjen za spravljanje gotovih smeša

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu