Mlečne krave

PRELACTO

Potpuna smeša za krave muzare u periodu zasušenja

Ova smeša se koristi u ishrani zasušenih krava muzara u fazi tranzicije, od 21 - 14. dana pre teljenja. Smeša se daje obročno 2-4 kg po grlu na dan, uz obavezno obezbeđenje kabastog dela obroka i čiste i sveže vode za piće.

  • Ukusna hrana, odabrani sastojci

  • Visok nivo dobro svarljivih proteina za podršku kravi i nerođenom teletu

  • Podstiče metabolizam kalcijuma


Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu