Mlečne krave

Professional excellent

Potuna smeša za krave od 0 - 80 dana nakon teljenja, sa 18% proteina

Visoko-energetski proizvod sa optimizovanim udelom minerala i vitamina.

  • Povišen sadržaj bajpas proteina i masti

  • Koristi se kao dopuna silaži kukuruza lošijeg kvaliteta

  • Idealan za podneblja u kojima dominiraju visokoproteinske senaže

Idealan za kombinovanje sa visokoproteinskim senažama

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu