Mlečne krave

Professional optima

Potpuna smeša za krave muzare preko 25 l mleka na dan, sa 20% proteina

Optimizovan odnos energije i proteina sa visokim sadržajem minerala i vitamina, namenjen najboljim rezutatima u stadu.

  • Savršena kombinacija nutritivnih materija u svim situacijama

  • Optimizovan odnos bajpas masti i proteina, potpomaže iskorišćenje svih hranljivih materija u buragu iz kabaste stočne hrane

  • Proizvod namenjen grlima visoke proizvodnje

Za grla visoke proizvodnje

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Više proizvoda za preživare