Junad

Select Beef

Potpuna smeša za tov junadi I, od 250 - 350 kg

Ova smeša se koristi za ishranu junadi u tovu od 250 do 350 kg. Smeša se koristi po volji ili obročno (3-6 kg po grlu/dan), zavisno od telesne mase, uz kabasti deo obroka.

Obavezno obezbediti dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Saznajte više o proizvodu

Pozovite svog prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu


Može vam takođe biti interesantno

Povezani proizvodi

Pogledajte ostale proizvode za junad

Još proizvoda

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Dejan Reljić

Menadžer proizvoda