Ovce

Select Lamb Starter

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu do 15 kg

Proizvod se može davati jagnjadimo već od 7. dana života, pa sve do 15 kg telesne mase.

U prvim danima količina koja se daje je 20 grama po jagnjetu i povećava se sve do 200 grama dok jagnad ne postignu 15 kg telesne mase.

Smeša se daje obročno ili po volji, uz obavezno obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Saznajte više o proizvodu

Pozovite savetnika prodaje

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu


Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Dejan Reljić

Menadžer proizvoda