Ovce

Select Sheep+Goat Gestation

Potpuna smeša za sjagnjene ovce i koze

Proizvod je namenjen za sjagnjene ovce i koze. Koristi se za ishranu ovaca/koza mesec dana pre parenja do mesec dana pred jagnjenje/jarenje. Smeša se takođe može koristiti za ishranu ovnova u pripremi za parenje.

Smeša se daje obročno, od 200-500 g po ovci, zavisno od perioda, uz obavezan dodatak kabastih hraniva.

Obavezno obezbediti dovoljno čiste i sveže vode za piće.

  • Pravilan razvoj ploda

  • Priprema ovce za jagnjenje

  • Zadovoljava nutritivne potrebe ovaca pre i nakon parenja

Saznajte više o proizvodu

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu