Ovce

SHEEP LACTATING

Potpuna smeša za ovce u laktaciji

Proizvod za ishranu ovaca mesec dana pre jagnjenja i za vreme laktacije uz kvalitetna kabasta hraniva daje odlicne rezultate, narocito kod ovaca koje se muzu. Koristi se i za ishranu ovnova u vreme parenja.

Smeša se daje obročno, od 400 - 2500 g dnevno po ovci, zavisno od perioda, uz obavezan dodatak kabastih hraniva.

Obavezno obezbediti dovoljno čiste i sveže vode za piće.

  • Zadovoljava sve nutritivne potreba ovaca u laktaciji

  • Stimuliše veću proizvodnju mleka

Saznajte više o proizvodu

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Više proizvoda za preživare