Koze

Top OvKo milk

Potpuna smeša za koze i ovce u laktaciji u laktaciji

Smeša se koristi za ishranu koza i ovaca u laktaciji. Daje se obročno od 400 do 2500 grama dnevno po kozi (ili ovci), zavisno od perioda uz obavezan dodatak kabastih hraniva (kvalitetno livadsko seno, na primer).

Obavezno obezbediti dovoljnu količinu čiste i sveže vode za piće.

  • Zadovoljava nutritivne potrbe koza i ovaca u laktaciji

  • Omogućava veću proizvodnju mleka

Saznajte više o proizvodu

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu