Tovne svinje

BEK - II

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu, od 60 do 100 kg

Izbalansiran odnos energije, proteina, minerala i vitamina, za siguran i zdrav rast svinja od 60 do 100 kg.
Okvirni utrošak ove smeše je oko 80 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata.

  • Dobar ukus stimuliše apetit životinja

  • Trofazni sistem ishrane

  • Sadrži amino kiseline u kocentraciji koje odgovaraju ekstenzivnom držanju svinja

Savršena formula

za ekstenzivan tov

Za više informacija pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za svinje