Tovne svinje

HST - I

Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu, od 25 do 50 kg

Izbalansiran odnos energije, proteina, minerala i vitamina, za siguran i zdrav rast svinja od 25 do 50 kg.
Okvirni utrošak ove smeše je oko 50 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata.

  • Dobar ukus stimuliše apetit životinja

  • Sadrži amino kiseline u kocentraciji koje odgovaraju farmskom držanju svinja

  • Niži utrošak garantuje dobar finansijski rezultat u trofaznom sistemu ishrane svinja u tovu

Ekonomičan

farmski uzgoj potpunim smešama

Za više informacija pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za svinje