Svinje

PRO-KOST

Vitaminsko mineralni dodatak za domaće životinje, sa dodatkom arome i selena

Ovaj dodatak se koristi za poboljšanje snabdevanja domaćih životinja vitaminima i mineralima.


Uputstvo za upotrebu

PRO-KOST se koristi tako što se zamešava 2 kg proizvoda na100 kg nove smeše ili dodavanjem u potpune smeše u preporučenim količinama po grlu na dan:


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu


Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Nikola Babić

Menadžer proizvoda