Prasad

PRO-PS

Potuna smeša za prihranu prasadi na sisi

PRO-PS je predstarter i koristi se za prihranu prasadi od 7 dana starosti do 4 dana po zalučenju. Ako se koristi koncept ishrane sa PRO-STIMULS-om, onda se PRO-PS koristi od 15 dana starosti pa do 3 dana po zalučenju.
Napravljen je od posebno selektovanih sirovina koje obezbeđuju stabilan kvalitet. Balansirana hrana sa unapređenom svarljivošću.

  • Dobar ukus stimuliše apetit životinja

  • Sadrži probiotike, prebiotike i zakiseljivač

  • Daje dobru pripremu crevnog trakta za dalji unos hrane

Predstarter za ishranu prasadi

dok su još na sisi!

Kontaktirajte prodajnog savetnika Više o konceptu ishrane prasadi

De Heus koncept ishrane svinja

U svakoj fazi razvoja, tova i reprodukcije, nutritivne potrebe svinja se menjaju. Zbog toga smo razvili De Heus koncept ishrane. Ovim konceptom smo omogućili da prasad, svinje u tovu i reprodukciji dobiju tačno ono što im je potrebno za svaku fazu.

Ovo je savršena linija smeša za velike, srednje i male farme pošto je prilagođena genetskom potencijalu modernih svinja. Ove smeše pored svih neophodnih amino kiselina, mikro komponenata (vitamina, mikroelemenata), minerala, sadrži i enzime za bolje varenje sirovina. 

PORCOMELmlečna zamenica  je razvijena za prasad kao dopuna mleku, kada krmača iz bilo kog razloga nema dovoljno mleka, i to najranije od 2-og dana života praseta. Može davati do 21 dana uz PRO - STIMULUS i PRO - PS. Uz suvu hranu će omogućiti veću konzumaciju predstartera i veću težinu prasadi na zalučenju.

 

PRO - STIMULUS - Ova hrana je razvijena za upotrebu u prasilištu. Najbolji rezultati će se postići ako se daje u tečnom obliku, a moguće ju je koristiti i u suvom obliku. Koristi se od 5 do 20-og dana života. U suvom obliku, slabijoj prasadi se može davati kao dodatak uz PRO - PS posle zalučenja do 3 dana, i to maksimalno do 35 grama po prasetu na dan.   

           Obavezno promeniti sa tečne na suvu ishranu najmanje 1 nedelju pre zalučenja.

 

PRO–PS - se može davati od 7 dana života do 3 dana po zalučenju. Najbolji rezultati će se postići ako prasad prvo jedu PRO - STIMULUS do 15 dana, a potom davati smešu PRO - STIMULUS i PRO-PS do 20 dana. Od 20-og dana života davati samo PRO-PS.


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu


Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Nikola Babić

Menadžer proizvoda