Krmače

PS 3,5%

Vitaminsko mineralna smeša za priplodne svinje, obogaćena enzimima

De Heus premiks za priplodne svinje sadrži ne samo sve neophodne mikro komponente (pored vitamina, mikroelemenata, minerala) nego i enzime za bolje varenje sirovina.

Zamešavanje PS 3,5% je isto za sve krmače (suprasne i dojare). Suprasne krmače imaju iste potrebe za vitaminima i mineralima kao dojare.

  • Savršena linija proizvoda za farme koje koriste pored žitarica i proteinska hraniva

  • Doprinosi boljem varenju sirovina

  • Prilagođeno za mešanje za različitim vrstama žitarica

Za više informacija o proizvodu

Pozovite našeg prodajnog savetnika

Predlozi smeša za priplodne svinje

Linija hrane za priplodne svinje


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu


Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Nikola Babić

Menadžer proizvoda