Tovne svinje

S 5% Forte

Vitaminsko mineralna predsmeša za svinje u tovu, obogaćena enzimima

De Heus premiks za tovne svinje sadrži ne samo sve neophodne mikro komponente (pored vitamina, mikroelemenata, minerala) nego i enzime za bolje varenje sirovina.

Pažljivom kompozicijom S 5% Forte premiksa, omogućeno je da se koristi skoro svaka kombinacija žitarica. Pored toga, možemo prilagoditi smeše i prema genetskom potencijalu životinja.

U starter hrani za tovne svinje (25-50 kg) učešće S 5% forte je 5%, ali zato u finišer hrani (>80 kg) svega 3%, pa je prema tome ovo veoma ekonomična varijanta premiksa za upotrebu.

  • Savršena linija proizvoda za farme koje koriste pored žitarica i proteinska hraniva

  • Doprinosi boljem varenju sirovina

  • Prilagođeno za mešanje za različitim vrstama žitarica

Za više informacija o proizvodu

Pozovite prodajnog savetnika

Predlog receptura za spravljanje smeša

Ovaj premiks se koristi za spravljanje potpunih smeša za brz tov svinja, po predloženim recepturama:


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za svinje