Prasad

SUPER P - Grover

Proteinska vitaminska mineralna predsmeša za prasad

Ova koncentrovana predsmeša se koriti za spravljanje potpunih smeša za prasad od 3. nedelje po zalučenju do 25 kg telesne mase,

Više o koncentrovanoj predsmeši

Saznajte od našeg prodajnog savetnika

Predlog receptura


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za svinje