Krmače

Super - PS

Proteinska vitaminska mineralna predsmeša za priplodne svinje svinje

Ova koncentrovana predsmeša se koriti za spravljanje potpunih smeša za priplodne svinje.

  • Optimalno zdrvlje digestivnog trakta

  • Odlične proizvodne osobine priplodnih svinja

Više o koncentrovanoj predsmeši

Saznajte od našeg prodajnog savetnika

Predlozi receptura


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za svinje