Tovne svinje

Super S - Forte

Proteinska vitaminska mineralna predsmeša za svinje

Ova koncentrovana predsmeša se koriti za spravljanje potpunih smeša za tov svinja od 25 - 120 kg.

  • Najnovija generacija dopunskih smeša koja omogućuje visoke performanse tova

  • Prosečan dnevni prirast od 0,85 - 1,1 kg

  • Konverzija hrane od 2,4-2,8 kg po kg prirasta

Više o koncentrovanoj predsmeši

Saznajte od našeg prodajnog savetnika

Predlozi receptura


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za svinje