KN - II

Potpuna smeša za koke nosilje jaja za konzum, II

Ova smeša se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum u eksploataciji, od 52. nedelje starosti pa do kraja eksploatacije.

Smeša se daje po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Za više informacija o proizvodu

Pozovite savetnika prodaje

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za živinu