Brojleri

P - S

Dopunska smeša za tov pilića

Ova smeša se koristi kao dopuna osnovnim energetskim hranivima (žitaricama) za ishranu tovnih i priplodnih pilića.

Zamešajte sa svojim žitaricama

Za više informacija pozovite prodajnog savetnika

Predlog recepture

Za spremanje potpunih smeša, mogu se koristiti sledeći odnosi:


Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za živinu