Brojleri

PT - F II

Potpuna smeša za završni tov pilića III

Ova smeša se koristi za ishranu pilića u periodu tova, odnosno od 36. dana do kraja tova. Smeša se daje po volji uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.

  • Smeša ne sadrži kokcidiostatike

Za više informacija o ovom proizvodu

Pozovite prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za živinu