Brojleri

PT - G

Potpuna smeša za tov pilića II

Ova smeša se koristi za ishranu pilića u periodu tova, od 15. do 35. dana starosti. Smeša se daje po volji uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.

  • Smeša ne sadrži kokcidiostatike

Više o ovom proizvodu

Pitajte prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za živinu