Brojleri

Select Broiler - S

Potpuna smeša za tov pilića od 1. do 21. dana

Ova smeša se koristi za ishranu tovne piladi u periodu tova od 1-21 dana starosti.

Smeša se daje po volji uz obezbeđenje dovoljno sveže i čiste vode za piće.

  • Omogućuje dobro zdravlje tovne piladi

  • Optimalan rast i razvoj

  • Smeša ne sadrži kokcidiostatike

Više o proizvodu

Pitajte prodajnog savetnika

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu


Takođe interesantno za vas

Povezani proizvodi sa pilad

Pogledajte ostale proizvode za ishranu brojlera

Još proizvoda za projlere

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Miroslav Pavlović

Menadžer proizvoda