Brojleri

Vita - 1

Potpuna smeša za pilad u tovu - Starter

Ova smeša se koristi za ishranu brojlera u periodu tova od 1. do 10. dana. Potrebna količina ove smeše za ceo ciklus je 0,3 kg po piletu.

Smeša se daje po volji, uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.


Vita koncept ishrane za brojlere

Mi znamo da su svaka farma i svaki ciklus različiti. Zato nudimo asortiman hrane koji je fleksibilan, tako da odgovara pticama ali i vašim ciljevima. Samo u Evropi, više od 50 miliona brojlera dnevno su hranjeni De Heus smešama za brojlere.

De Heus linija hrane za brojlere pod nazivom Vita je razvijena da osigura optimalno zdravlje i kontrolisani rast, uz nizak utrošak hrane.

  • Pruža bolje zdravlje, kontrolisan porast i nizak unos hrane
  • Fleksibilna da odgovori na okolnosti koje se menjaju tokom ciklusa
  • Strategija ishrane koja optimalno odgovara potrebama vaših ptica

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Više proizvoda za živinu