Brojleri

Vita - 4

Potpuna smeša za pilad u tovu - Finišer

Ova smeša se koristi za ishranu brojlera u periodu tova preko 32 dana starosti. Potrebna količina ove smeše za ceo ciklus je oko 2 kg po piletu (može i više ili manje u zavisnosti od vremena završetka tova).

Smeša se daje po volji, uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.


Vita koncept ishrane brojlera

Mi znamo da su svaka farma i svaki ciklus različiti. Zato nudimo asortiman hrane koji je fleksibilan, tako da odgovara pticama ali i vašim ciljevima. Samo u Evropi, više od 50 miliona brojlera dnevno su hranjeni De Heus smešama za brojlere.

De Heus linija hrane za brojlere pod nazivom Vita je razvijena da osigura optimalno zdravlje i kontrolisani rast, uz nizak utrošak hrane.

  • Pruža bolje zdravlje, kontrolisan porast i nizak unos hrane
  • Fleksibilna da odgovori na okolnosti koje se menjaju tokom ciklusa
  • Strategija ishrane koja optimalno odgovara potrebama vaših ptica

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu


Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Miroslav Pavlović

Menadžer proizvoda