Pristup Na-farmi

Vaša farma je mesto gde stvari činimo boljim

Saradnja na vašoj farmi

Svakodnevno posećujemo hiljade farmi širom sveta. De Heus specijalisti primenjuju svoje znanje i iskustvo u praksi, blisko sarađujući sa farmerima. Pružaju ključne uvide u odnos između hrane i uslova držanja životinja i na osnovu toga savetuju o upravljanju farmom, kao i o strategijama ishrane koje podmiruju fiziološke potrebe životinja. Usredsređeni smo na jedan cilj: održavanje životinja zdravim i omogućavanje optimalne proizvodnje.

Neprekidno radimo na lokalnim poboljšanjima

Naši tehnički stručnjaci su visoko obučeni i pružaju uslugu „na-farmi“ sa dodatom vrednošću. Pomažu i savetuju kupce o ishrani, upravljanju farmama, zdravlju životinja, stočarstvu, kao i o celokupnom asortimanu De Heus proizvoda i njihovoj primeni. Pokreće nas ovaj redovni, bliski kontakt sa farmerom. Praktično iskustvo koje sakupljamo iz celog sveta vraća se našem timu, omogućavajući nam da kontinuirano unapređujemo naša rešenja i usluge, širimo znanje i poboljšavamo veštine naših stručnjaka širom sveta.

Dan sa jednim od naših specijalista

KOOPERACIJA I SARADNJA NA FARMI, TO JE DE HEUS

Ne postoje dve iste farme, niti jedno rešenje!

Svaka farma je različita i zahteva svoju specifičnu strategiju ishrane kako bi životinje bile zdrave i postizale ekonomsku efikasnost. U kompaniji De Heus težimo poboljšanju performansi i pružanju spokoja jer razvijajamo strategije za ekonomičnu proizvodnju, pri tom vodeći računa o uticaju na životnu sredinu i uvek brzo reagujući na promene.

Vaš pristup

Uzimamo u obzir sve aspekte vaše farme

Vaša hrana

Definišemo strategiju ishrane prilagođenu vašoj farmi

Vaši rezultati

Pomažemo u poboljšanju vaših učinaka i rezultata


Mnogi farmeri se oslanjaju na pristup na-farmi

Za svakog farmera određujemo potrebe njegovih životinja u nitritivnom smislu i definišemo strategiju ishrane kako bismo mogli tačno predvideti rezultate i učinak koji će se postići. Mnogo različitih aspekata i ciljeva igra ulogu u definisanju prilagođene strategije ishrane a za svaki plan uzimaju se u obzir izazovi današnje poljoprivrede i ekonomske prilike. Gledamo na brojne promenljive, kao što su zdravlje životinja, genetika, dobrobit životinja, lokalno zakonodavstvo, ishrana, mikroklima, dostupnost sirovina, upravljanje farmama, dostupnost silaže kao i dugoročni i kratkoročni ciljevi.

De Heus gradi održivu budućnost

Za snabdevanje hranom, svet u velikoj meri zavisi od poljoprivrede i stočarstva. Da bismo pružili zadovoljavajući odgovor na brzo rastuću potražnju za hranom, potreban nam je održivi razvoj

Ka održivoj budućnosti

Iskusite čitav niz naših usluga na-farmi

Nudimo najnovija saznanja i informacije iz celog sveta. Naši stručnjaci su uključeni u razvoj i primenu mnogih novih tehnologija i staraju se da svoje znanje podele u svom okruženju. Sve ovo veoma pozitivno utiče na rezultate farmera.

Naše usluge na farmi nastavljaju da se razvijaju i pokrivaju čitav spektar kako bi se osiguralo da farmeri imaju sve što im je potrebno za uspeh. Neke od usluga su:

  • Identifikovanje stvarnih potreba u nutritivnom smislu i uspostavljanje strategije ishrane prilagođenje lokalnoj situaciji.
  • Davanje pristupa informacijama i iskustvenim praksama u oblasti ishrane, stočarstva i uzgoja životinja.
  • Optimalna upotreba sirovina dostupnih na farmi.
  • Prikupljanje podataka o farmi i njihovo pretvaranje u izveštaje koji predstavljaju bazu za dalja unapređenja i mnoge druge usluge.

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.