Mlečne krave

ProtiCon Dairy ml

Dopunska smeša za muzne krave sa 36% proteina

Ovaj proizvod karakteriše izuzetna svarljivost, visok sadržaj minerala, vitamina, proteina i energije.
Lako se meša sa žitaricama.

  • Jedinstvena visokoproteinska formula, Izuzetna za TMR i PMR obroke

  • Može se davati direktno preko kabaste hrane

  • Potpomaže razvoj buražnih bakterija kao i razgradnju skroba i vlakana

Jednostavno mešanje sa žitaricama

Pozovite prodajnog savetnika

Predlog receptura


Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu