Istraživačke farme

Tako nastaju dokazana rešenja

Istraživačke farme

Naše globalne farme za istraživanje nalaze se tamo gde postoji centar znanja i tehnološka infrastruktura za određenu grupu životinja. Na primer, međunarodni centar za ishranu svinja nalazi se u Holandiji (zahvaljujući izuzetnoj reputaciji Holandije u uzgoju svinja), dok je naš međunarodni centar za istraživanje akvakulture sa sedištem u delti Mekonga u Vijetnamu.

Na našim istraživačkim farmama vršimo razne testove hrane za životinje koristeći širok spektar promenljivih. To nam omogućava da precizno odredimo tačnu vrstu hrane i uslova koje će obezbediti jake, zdrave životinje i efikasnu konverziju hrane.


Centar za istraživanje i razvoj akvakulture u Vijetnamu

Naš specijalizovani Akva Centar za istraživanje i razvoj u Vijetnamu sprovodi ispitivanja za širok spektar vrsta akvakulture. U zatvorenim objektima obavljaju se opsežna ispitivanja razvoja hrane za životinje u kontrolisanim uslovima. Rezultati su testirani i dokazani u našim posebno dizajniranim objektima na otvorenom koji verno odražavaju uslove na farmama akvakulture.

Centar za istraživanje i razvoj takođe funkcioniše kao tehnološka laboratorija u kojoj kupci učestvuju u programima obuke i demonstracijama kako bi pomogli u razvoju svoje delatnosti i upravljačke prakse.

Saveti za bolju ishranu

Radimo zajedno sa uzgajivačima životinja i akvakulture i internacionalnim partnerima kao što je Univerzitet u Torontu i Univerzitet Vageningen u Holandiji. Cilj je uvek isti: Pretočiti ovo znanje u naše proizvode za ishranu i servise kako bismo poboljšali rezultate za naše farmere.

Više o primenjenim istraživanjima

Praktično istraživanje u ishrani svinja

Elsenpas je De Heusov najmoderniji istraživački centar za ishranu svinja. Okuplja sva saznanja koja je De Heus stekao širom sveta u saradnji sa svojim kupcima u sektoru svinjarstva i naučnim institutima. Istraživački centar funkcioniše kao konvencionalna, moderna farma sa krmačama, prasadima i tovljenicima. Oponašanje stvarnog sveta pod kontrolisanim uslovima preduslov je temeljnog istraživanja. Postavljanje istraživačke farme omogućava kompaniji De Heus da sprovede jedinstveno istraživanje o ishrani istih ili različitih životinjskih grupa za koje se takođe mogu utvrditi dugoročni efekti.


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.