Istraživačke farme

Tako nastaju dokazana rešenja

Istraživačke farme

Naše globalne farme za istraživanje nalaze se tamo gde postoji centar znanja i tehnološka infrastruktura za određenu grupu životinja. Na primer, međunarodni centar za ishranu svinja nalazi se u Holandiji (zahvaljujući izuzetnoj reputaciji Holandije u uzgoju svinja), dok je naš međunarodni centar za istraživanje akvakulture sa sedištem u delti Mekonga u Vijetnamu.

Na našim istraživačkim farmama vršimo razne testove hrane za životinje koristeći širok spektar promenljivih. To nam omogućava da precizno odredimo tačnu vrstu hrane i uslova koje će obezbediti jake, zdrave životinje i efikasnu konverziju hrane.


Centar za istraživanje i razvoj akvakulture u Vijetnamu

Naš specijalizovani Akva Centar za istraživanje i razvoj u Vijetnamu sprovodi ispitivanja za širok spektar vrsta akvakulture. U zatvorenim objektima obavljaju se opsežna ispitivanja razvoja hrane za životinje u kontrolisanim uslovima. Rezultati su testirani i dokazani u našim posebno dizajniranim objektima na otvorenom koji verno odražavaju uslove na farmama akvakulture.

Centar za istraživanje i razvoj takođe funkcioniše kao tehnološka laboratorija u kojoj kupci učestvuju u programima obuke i demonstracijama kako bi pomogli u razvoju svoje delatnosti i upravljačke prakse.

Saveti za bolju ishranu

Radimo zajedno sa uzgajivačima životinja i akvakulture i internacionalnim partnerima kao što je Univerzitet u Torontu i Univerzitet Vageningen u Holandiji. Cilj je uvek isti: Pretočiti ovo znanje u naše proizvode za ishranu i servise kako bismo poboljšali rezultate za naše farmere.

Više o primenjenim istraživanjima

Praktično istraživanje u ishrani svinja

Elsenpas je De Heusov najmoderniji istraživački centar za ishranu svinja. Okuplja sva saznanja koja je De Heus stekao širom sveta u saradnji sa svojim kupcima u sektoru svinjarstva i naučnim institutima. Istraživački centar funkcioniše kao konvencionalna, moderna farma sa krmačama, prasadima i tovljenicima. Oponašanje stvarnog sveta pod kontrolisanim uslovima preduslov je temeljnog istraživanja. Postavljanje istraživačke farme omogućava kompaniji De Heus da sprovede jedinstveno istraživanje o ishrani istih ili različitih životinjskih grupa za koje se takođe mogu utvrditi dugoročni efekti.

Više o Elsenpasu

Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.