Balansirani obroci su nam omogućili da smanjimo upotrebu lekova

20 jul 2021

Milan je treća generacija porodice  Milaković koja se bavi uzgojem mlečnih grla. "Moj deda je sedamdesetih godina uvezao krave iz Nemačke, zatim je moj otac nastavio da se bavi farmom, a sada sam ja nosilac posla. A evo sada i moj mali sin uživa da pomaže na farmi. Trenutno imamo oko 80 krava, uglavnom simmentalske rasa. Prosečna laktacija na našoj farmi je između 7,000 i 7,500 litara mleka po kravi godišnje. Naše krave osvajaju nagrade na svim regionalnim izložbama", kaže Milan.

Milan: "Želimo najbolje za svoje krave i to je razlog što smo izabrali De Heus za našeg dobavljača hranom. Očigledno, ishrana životinja u velikoj meri određuje učinak naših životinja. De Heus nudi veoma kvalitetnu hranu koja daje dobre rezultate. Dobar kvalitet ishrane rezultira većom proizvodnjom mleka. Ali ne radi se samo o tome. I ranije sam postizao dobre rezultate proizvodnje, ali moje krave su patile od reproduktivnih problema. Trebala mi je pomoć da rešim taj problem, pa sam pitao De Heus stručnjake za savet."

Lekove koristimo samo kada je to potrebno

Milan se poverio: " De Heus specijalisti ishrane imaju ogromno iskustvo i znanje. Redovno posećuju našu farmu, prate zdravstveno stanje životinja i pružaju podršku oko načina ishrane. Zahvaljujući savetima u vezi pripreme silaže i preporučenog izbalansiranog obroka, smanjili smo upotrebu lekova na našoj farmi. Ishranom smo rešili reproduktivne probleme, naše krave sada imaju zdraviji život i lekove koristimo samo kada su kravama zaista potrebni."

Podrška za stabilno bavljenje poljoprivredom

Kada su životinje zdrave, to znači višestruku korist: zdrave krave daju više mleka. "Imamo puno  teladi  sa jedne strane, a sa druge manje potrebe za uslugama veterinara. Niži indeksi inseminacije takođe znače i niže  troškove. Mnogo teladi i dobra reprodukcija mi više nisu problem. Sada kada imam stručnu podršku De Heus savetnika, moj posao na farmi je stabilan.",  kaže  Milan.

Upoznajte porodicu Milaković

Život na selu nije samo težak posao već i zabava

Milan: " Kada sam zadovoljan poslom, provodim više kvalitenog vremena za svojom porodicom. Život na selu nije samo težak rad, nego i uživanje. Drago mi je što to mogu da pokažem svojoj deci igrajući se sa njima svaki dan umesto da provodim svo vreme u štali."