Vrste hrane

Možemo vam ponuditi sve vrste hrane za životinje

Možete primetiti razliku

Udovoljavanje nutritivnim potrebama životinja u sve zahtevnijem svetu, svakodnevni je izazov. Naš pristup se nikada nije bavio jednostavnim rešenjima, jer ne postoje prečice do visokokvalitetne ishrane životinja. Stvaranje naših proizvoda praćeno je stalnim analizama - od kvaliteta sirovina do koristi koje će svaka grupa životinja dobiti upotrebom određenih sastojaka. Proučavamo efekte na zdravstveni status, razmatramo promene nutritivnih potreba životnog ciklusa i efekat pojedinih formula u promenljivim klimatskim uslovima i okolnostima.Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.