Roditeljska jata

Roditelji mladih brojlera moraju biti dobro pripremljeni za produktivni period. To znači ciljani pristup hrani za ove roditeljske ptice. Cilj su vitalni pilići, sa velikom genetskom predispozicijom. Zbog toga se postavljaju specifični zahtevi za ishranu roditeljskih ptica. Proizvodi za ishranu roditeljskih jata dostupni su u obliku peleta i strukturne hrane.

Specifična hrana za odgoj roditelja brojlera

Radoslav Turubatović

Prodajni savetnik - Specijalista za ishranu koka nosilja

Znanje i inovacije

Možemo vam pomoći sa ovim:

Postoje li pitanja oko kojih vam možemo pomoći?

Stupite u kontakt