Kvalitet je ključan

Prvoklasna hrana napravljena je iz strasti za kvalitetom

Kvalitet uvek preovladava

Ovo je naš vodeći princip više od stotinu godina i još uvek važi za svaku od naših proizvodnih lokacija. Stoga sve naše proizvodne lokacije ispunjavaju najnovije standarde kvaliteta. Ovo je princip koji primenjujemo na naša istraživanja, operativnu strategiju i na sve naše proizvode. Doslednost i pouzdanost su ključni u ishrani životinja, pružajući dokazane rezultate u svakom trenutku. Ovaj beskompromisni pristup osigurava da i naši kupci imaju koristi.

Neprekidno poboljšanje ishrane životinja

Proces stvaranja proizvoda je stalno istraživanje, analiziranje i usavršavanje. Naše globalne farme za istraživanje nalaze se tamo gde postoji centar znanja i tehnološka infrastruktura za određenu grupu životinja

Više o našim istraživačkim i razvojnim aktivnostima

Svakodnevno poboljšanje standarda kvaliteta

Cilj upravljanja kvalitetom je osigurati da naši proizvodi za ishranu životinja nude iste visoke nutritivne rezultate za naše kupce danas i sutra. Uvek. Dosledan pristup koji zadovoljava nutritivne potrebe vaših životinja i daje predvidljive rezultate.

Nije lako ni brzo, ali kako bismo našim kupcima i njihovim životinjama osigurali najbolje rezultate, neprestano se fokusiramo na kontrolu naših ulaznih sirovina, kontinuiranu kontrolu tokom proizvodnih procesa i završnu kontrolu gotovih proizvoda.

Sve povezane analize vrše naše lokalne savremene laboratorije koje primenjuju ista pravila i standarde kvaliteta.

Prirodno, naša strast za kvalitetom se ne zaustavlja. Svakodnevno težimo da idemo korak dalje u poboljšanju naših procesa, upravljanju procesima i racionalizaciji globalnih uniformnosti procesa. Strast prema kvalitetu i posvećenost naših zaposlenih igraju uloga u svakodnevnom održavanju naših standarda kvaliteta.

Sertifikovani smo za nekoliko međunarodnih sistema kvaliteta

Da bismo zaštitili kvalitet naših proizvoda i sirovina, posedujemo sertifikate za uvedene međunarodne sisteme kvaliteta koji garantuju da je uspostavljen i primenjen sistem menadžmenta bezbednošću hrane na svim našim proizvodnim lokacijama.

Pogledajte naše sertifikate

Ulaganje u tehnologiju ishrane

Neprestano ulažemo u primenjena istraživanja i tehnologiju proizvodnje. Stalno gradimo ili optimizujemo laboratorije, istraživačke objekte i fabrike. Isto se odnosi i na naše poslovne procese. Zbog toga su naše proizvodne lokacije opremljene najsavremenijim tehnologijama. Uvek smo usredsređeni na zaštitu i kontinuirano proširivanje naših kriterijuma kvaliteta.


Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.