Svinje

Rešenja za prasad, krmače i tovne svinje

Doprinos zdravim svinjama i učinku vaše farme

Kao uzgajivač svinja fokusirate se na postizanje najboljih tehničkih i ekonomskih rezultata. Hrana, sistem držanja i dobrobit vaših životinja doprinose ovom rezultatu. Bićete podržani u svim ovim oblastima putem naših performansnih alata, podrške farmi i, naravno, naših dobro uravnoteženih i prilagođenih rešenja za ishranu. Tako ćete biti sigurni u najbolje tehničke rezultate.


Saveti za bolju ishranu

Radimo zajedno sa uzgajivačima životinja i akvakulture i internacionalnim partnerima kao što je Univerzitet u Torontu i Univerzitet Vageningen u Holandiji. Cilj je uvek isti: Pretočiti ovo znanje u naše proizvode za ishranu i servise kako bismo poboljšali rezultate za naše farmere.

Više o primenjenim istraživanjima

Primenljivo znanje o svinjarstvu

Da bismo postigli najbolje rezultate na vašoj farmi, neprestano poboljšavamo svoj pristup i rešenja za ishranu pojedinačnih uzgajivača svinja i kompletnog sektora. Naše međunarodno iskustvo u uzgoju svinja pretočeno je u praktična lokalna rešenja. A iskustvo svakodnevno raste zahvaljujući intenzivnim istraživačkim programima u našim sopstvenim istraživačko-razvojnim centrima. S ciljem da vam ponudimo najbolja ekonomska i tehnička rešenja za vaše krmače, prasad i svinje u tovu u vašoj specifičnoj situaciji. Uzimamo u obzir vaše ciljeve u vezi zdravstvenog stanja životinja, uniformnosti kao i kvaliteta vašeg krajnjeg proizvoda, kao osnovno polazište.

Usluge i saveti za napredak vaše farme

Zahvaljujući najnovijim i najboljim saznanjima o svinjarstvu, vaša farma će napredovati. Preko De Heusa imate pristup ovim novim uvidima stečenim na sopstvenim oglednim farmama, centrima za istraživanje i razvoj (R&D) i (R&D-) partnerima. Sva ova saznanja donosimo vam na praktičan način preko naših stručnjaka, alata, članaka i naravno, u našim rešenjima za ishranu. Pomoću naših alata za upravljanje i naših saveta, na primer o ventilaciji, uzgoju, upravljanju vodom i upravljanju hranom, vi i De Heus zajedno radite na postizanju vaših ciljeva na farmi.


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde