Pravilna dopuna za mleko prasadima je presudna

19 oktobar 2017
-
3 минута

Zbog poboljšane genetike svinja, broj prasadi po leglu godinama raste. Za proizvođače svinja priličan je izazov odgajati zdravu svu ovu prasad. Veći broj prasadi po leglu znači pad telesne težine. Ovo čini suplemente za ishranu još važnijim.

Niska težina pri rođenju

Za svako prase koji je oprašeno posle 14-og, težina pri rođenju pada za oko 35 grama po prasatu. Kao rezultat toga, težina pri prašenju 17-očlanog legla može biti čak 100 grama manja po prasetu. Važno je da ova lakša prasad konzumiraju dovoljno kolostruma. Zbog toga je u velikim leglima dobro da prasad sisaju naizmenično. To obezbeđuje da svako prase dobije dovoljno kolostruma, jer, kao što svi znate, unos kolostruma je od suštinskog značaja za kontinuirani razvoj prasadi.

Dodaci ishrani

Prednost za prasad je da ih othrani sopstvena majka, ali u slučaju velikih legala, proizvodnja mleka krmače je često ograničavajući faktor. Zato je dobro dopuniti hranu prasadima sa De Heus mlečnim zamenicama počevši već od drugog dana. Što prasad brže dolaze u kontakt sa hranom, a ne samo sa majčinim mlekom, to se crevni sistem bolje prilagođava varenju ove visokokvalitetne hrane. De Heusov asortiman hrane za prasad je odličan dodatak za mleko. Oko načina primene konsultujte se sa nekim od naših savetnika.

Navikavanje na hranu

Što je ranije dopuna ishrani omogućena mladim prasadima, veći broj prasadi će početi da jede pre zalučenja. Zbog toga je važno početi rano sa De Heus hranom za prasad. Davanje mlečne zamenice u ranoj fazi obezbeđuje da prasad nauče da jedu u veoma mladom dobu. To znači da će više prasadi u leglu početi da uzima hranu, a prosečan unos hrane će biti veći. Pored toga, oni će biti zalučeni uz veću težinu, lakše će nastaviti razvoj i biti zdraviji nakon zalučenja. Ovo smo demonstrirali i ponavljali u raznim ogledima.Prevencija gubitka težine nakon zalučenja

Prasad koja su konzumirala dovoljno mleka / hrane u prasilištu pokazuju manje problema nakon zalučenja. To je zato što će ta prasad imati postepeno unošenje hrane posle zalučenja. Zbog toga oni ne pokazuju dobro poznati pad na težini. Stoga se isplati rano i dovoljno dopunjavati ishranu u prasilištu.Za sva pitanja o proizvodima za ishranu prasadi, kao i dodatne savete možete dobiti od naših specijalista ishrane.