Koke nosilje

Svaka farma koka nosilja ima svoju jedinstvenu kombinaciju genetike, smeštaja, klime i upravljanja. Pored toga, svaki farmer ima svoje proizvodne ciljeve. Dobro uravnotežena ishrana u kombinaciji sa najboljom podrškom su neophodni za postizanje najboljih rezultata. Zbog toga De Heus razvija rešenja za ishranu, upravljanje i zdravlje prilagođene lokalnim okolnostima.

Najbolja rešenja za ishranu u kombinaciji sa optimalnom podrškom

Dejan Spasić
Prodajni savetnik za direktne kupce
Dejan Spasić
Prodajni savetnik za direktne kupce

Postoje li pitanja oko kojih vam možemo pomoći?

Prednost koju donosi hrana za koke nosilje

Kao proizvođač jaja ciljate na visokokvalitetna jaja koja zadovoljavaju potrebe vaših kupaca. Moderna koka nosilja povećava svoju proizvodnju. Da bi se ispunio genetski potencijal modernih koka nosilja i podstakla proizvodnja, vaše koke zahtevaju visokokvalitetne proizvode za ishranu koji savršeno odgovaraju njihovim potrebama. Zajedno identifikujemo vaše potrebe i analiziramo farmu kako bismo mogli da pružimo optimalnu kombinaciju strategija upravljanja i ishrane u svim fazama života vaših koka nosilja. Na ovaj način vam možemo pomoći da postignete svoj proizvodni cilj.

  • Ispunite genetski potencijal svojih koka nosilja
  • Kvalitetni nutritivni proizvodi
  • Ostvarite svoje proizvodne ciljeve

Osetite korist strukturne hrane za koke nosilje

Razvoj naše hrane je kontinuiran proces. Zato stalno radimo na poboljšavanju kvaliteta naših proizvoda i programa ishrane. Nismo samo fokusirani na kvalitet sirovina i tehnike proizvodnje, već takođe pažljivo pratimo razvoj i potrebe tržišta.

Istraživanje o živini

De Heus kontinuirano poboljšava svoje programe za živinu kako bi postigao najbolje rezultate na vašoj farmi. Naše praktično iskustvo u uzgoju živine širom sveta koristi se u lokalnim programima. De Heus sprovodi istraživanje u sopstvenim R&D objektima u različitim zemljama.

Više o našim istraživačkim programima

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Imamo odgovore na vaša pitanja

Kalcijum, fosfor i vitamin D3 su važni nutritivni faktori koji utiču na kvalitet ljuske jajeta. Ali, postoje i drugi faktori koje morate uzeti u obzir. Pogledajmo nekoliko: pre svega, morate znati potrebe koka za hranljivim sastojcima. Ovaj zahtev se menja kako ptica stari. Na primer, kod starijih koka nosilja potreba za kalcijumom se povećava jer se iz kostiju može dobiti manje kalcijuma. Drugo, tokom formiranja ljuske jajeta kokoška može ili da koristi kalcijum direktno iz hrane ili da ga mobiliše iz svojih kostiju. Ovaj proces mobilizacije je olakšan zbog vitamin D3, a tokom njega se oslobađa i fosfor koji se uglavnom gubi. Ovo podvlači važnost pravilnog nivoa fosfora i vitamina D3 u vašoj hrani. Drugi način da se ovo reši je razmatranje vremena hranjenja: formiranje ljuske jajeta odvija se tokom večeri i noći, pa je ovo vreme tokom kog je potreba za kalcijumom najveća. Prema tome, kokoške će tokom ovog vremena imati koristi od dodatnog kalcijuma u ​​ishrani, nešto što možete postići npr. posipanjem grita u popodnevnim satima.

Pročitajte više o kvalitetu ljuske jaja ovde

Hrana, voda, svetlost i klima najvažniji su faktori koji određuju proizvodni potencijal vaših koka nosilja. Takođe, kombinacija svih ovih faktora stvara najbolje okolnosti za optimalno zdravlje i performanse. Srećom, u De Heusu imamo i stručnjake za ishranu i upravljanje koji vam mogu pomoći u ovome. Sa nutricionističkog stanovišta, sve je u vezi sa pravim hranljivim sastojcima, obezbeđenim u pravoj količini i u pravo vreme. Ovo počinje tokom uzgoja, gde se grade temelji za uspešnu fazu proizvodnje. Na primer, iz sopstvenih istraživanja znamo da telesna težina i sastav u ranom uzrastu već utiču na procenat nošenja tokom druge faze proizvodnje. Budući da je toliko mnogo faktora uključenih u optimizaciju broja proizvedenih jaja po kokoški, obratite se stručnjaku da biste razgovarali o vašim mogućnostima i da biste dobili savet na osnovu vaše specifične situacije.

Za više informacija obratite se specijalisti za živinu

Na boju žumanca može se uticati hranom dodavanjem pigmenata. Pigmenti su poznati i kao karotenoidi, a kokoška ih ne može proizvesti sama. Širom sveta kupci imaju drugačiju sklonost prema boji žumanca. U kompaniji De Heus shvatamo važnost ispunjavanja očekivanja kupaca. Da bismo bili sigurni da žumanca u jajima koka nosilja imaju pravu boju, razvili smo opsežno istraživanje u ovoj oblasti. Različite vrste karotenoida dostupnih za ishranu koka nosilja su opsežno procenjene i vrednovane. Razumevanjem efikasnosti različitih dostupnih izvora, uvek možemo pružiti tačnu količinu pigmenata za željenu boju.

U idealnom slučaju, veličina jaja ne bi trebalo da varira previše tokom perioda nosivosti i treba da bude ujednačena u jatu. U praksi vidimo da kokoške koje su tek počele da polažu jaja često daju relativno mala jaja, dok su jaja proizvedena tokom druge polovine proizvodnje relativno teška. Postoje različiti načini za kontrolu veličine i ujednačenosti jaja tokom čitavog perioda nošenja. Na primer, ujednačeno jato koka tokom uzgoja bolje će odgovoriti na promene u ishrani i upravljanju tokom faze tranzicije i verovatno će rezultirati doslednijom proizvodnjom jaja na početku nosivosti. Takođe, telesna težina kao takva i kondicija na početku nosivosti uticaće na težinu jaja. Iz nutritivne perspektive, težina jaja se uglavnom određuje unosom hrane, upotrebom hrane i hranljivom vrednošću hrane za životinje. Krajnji efekat zavisi od mnogih faktora, kao što su temperatura prostorije, zdravlje creva, zdravlje samih koka, kao i stvari poput strukture hrane i odnosa proteina i energije.

U kompaniji De Heus kontinuirano istražujemo načine za dalju optimizaciju troškova stočne hrane. S jedne strane to činimo pametnim nabavkama sirovina i optimizacijom naših proizvodnih procesa. S druge strane, nastavljamo dalje da poboljšavamo i optimizujemo sastav hrane, što rezultira boljim iskorišćenjem hranljivih sastojaka i performansama vaših koka nosilja. Optimizacija se može izvršiti npr. boljim razumevanjem kakve zahteve u nutritivnom smislu imaju koke nosilje u različitim uzrastima (precizno hranjenje), ali i proučavanjem pojedinačnih (novih) sastojaka s obzirom na svarljivost i iskorišćenost hranljivih materija kod ptica. Na kraju, takođe najnovije tehnologije proizvodnje stočne hrane mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta hrane i iskorišćenosti hranljivih materija.

Više o ovoj temi