Koke nosilje

PROTICON Layer 40% ml

Dopunska smeša za koke nosilje jaja za konzum

Ova smeša se koristi kao dopuna osnovnim energetskim hranivima (žitaricama) za ishranu koka nosilja jaja za konzum.

Za više informacja pozovite prodajnog savetnika

Predlog recepture

Za spremanje potpunih smeša za ishranu koka nosilja jaja za konzum sa koncentratom ProtiCon Layer, mogu se koristiti sledeći odnosi:


Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.