Naši principi poslovanja

Poslujemo na konstruktivan način

Naši principi poslovanja

Način poslovanja nam je od vitalne važnosti. Ne samo da bi održali reputaciju koju smo izgradili tokom godina, već i da bismo dugoročno dodali vrednost svim zainteresovanim stranama, zajednicama u kojima poslujemo i životnoj sredini u kojoj delujemo.

Naši principi poslovanja pružaju opšte smernice za poslovanje u okviru i za račun Royal De Heus Grupe. Primenjuju se na sve naše odluke, način na koji delujemo i naše individualno ponašanje. Svakog dana, svima, na svakom radnom mestu, u svakoj zemlji u kojoj poslujemo. Primena ovih poslovnih principa omogućiće nam da budemo uspešni na odgovoran način, da zaradimo i zadržimo poverenje.

Očekujemo i verujemo da će svi u kompaniji De Heus biti ambasadori poslovnog integriteta. Svako od nas ima ličnu odgovornost da posluje na pravi način, da sa poštovanjem komunicira sa drugima i da radi u skladu sa standardima koji se na nas odnose. Ovo je važan deo našeg poslovanja.

Objašnjenja naših principa poslovanja

Tamo gde je potrebno više detalja, pružaju se prateće smernice. Zajedno sa poslovnim principima, ove smernice postavljaju standarde koji se zahtevaju od svih nas. Ukratko, naša poslovna načela pružaju smernice zasnovane na sledećim principima.

  • Nikada ne ugrožavamo bezbednost hrane i hrane za životinje.
  • Posvećeni smo integritetu, časnosti i poštenju u svim aspektima i na svim lokacijama našeg poslovanja.
  • Uvek ispunjavamo dogovore i druge obaveze
  • Posvećeni smo dodavanju vrednosti zajednicama u kojima poslujemo. Naše poslovne jedinice i zaposleni se podstiču da podržavaju aktivnosti zajednice.
  • Podržavamo principe slobodnog preduzetništva i poštene konkurencije.
  • Poštujemo međunarodne sankcije i embargo nametnute zemljama, organizacijama i pojedincima i nećemo se upuštati u aktivnosti koje mogu ugroziti međunarodni mir i sigurnost.
  • Čuvamo i štitimo svoje podatke i sve druge podatke koji su nam povereni.
  • Posvećeni smo pružanju sigurnog i zdravog radnog okruženja za sve zaposlene, posetioce i izvođače radova u našim poslovnim jedinicama.
  • Podržavamo otvorenu, iskrenu i transparentnu kompanijsku kulturu u kojoj se svako oseća slobodno da zatraži pomoć, pokrene pitanja i reši dileme i nedoumice vezane za način na koji poslujemo.