Naša kultura

Kultura naše kompanije je jedinstvena

Naša kultura

Kultura naše kompanije je jedinstvena. Kao porodičnom preduzeću već četiri generacije, preduzetnički duh nam teče kroz vene. Da biste bili uspešni u De Heus-u, važno je širiti taj duh.

Radno mesto svetske klase!

U 2021. sproveli smo anketiranje zaposlenih u 17 zemalja. Učestvovalo je ukupno 6.368 zaposlenih. Stopa odgovora je bila 82,9%! Kao rezultat ovog istraživanja, dobili smo plaketu Radno mesto svetske klase. Ovu plaketu zaslužuju kompanije koje imaju rezultate iznad referentnog proseka za rezultate zapošljavanja. Naše zapošljavanje je zasnovano na zadovoljstvu kompanijom, organizacionom pravcu, uvažavanju i zadovoljstvu poslom. Zanimaju vas mogućnosti u De Heus-u? Pogledajte naše slobodna radna mesta!

Pogledajte slobodna radna mesta

Naše vrednosti

Ljudi koji se pridruže De Heus-u ostaju sa De Heus-om. Možete brzo napredovati i postići uspeh ako pokažete ambiciju. Zapravo, De Heus ima neke od najmlađih zaposlenih na visokim pozicijama, zahvaljujući nepromenjenoj organizaciji i obuci na poslu. Vaša karijera se zaista može brzo kretati unutar De Heus-a.

Cenimo otvorenu komunikaciju i transparentnost u našim namerama, odlukama i postupcima. Poslujemo sa uvažavanjem razlika u pogledu interesa, porekla, pola, religije, starosti i seksualne orijentacije. Zapravo, verujemo da različitost ubrzava napredak, ali svi delimo ista četiri vodeća principa:

  • Orijentacija na rezultate, izražavajući želju za pobedom i poboljšanjem svakog dana
  • Timski duh, izražavajući spremnost da podržavamo jedni druge i radimo zajedno kao tim
  • Učenje, izražavajući volju za unapređenjem i širenjem znanja, učenjem jedni od drugih
  • Komunikacija, koja podrazumeva transparentnost i otvorenost

Naši timovi su drugačiji zahvaljujući tome što ih čine ljudi iz različitih kultura, iskustava i ideja, ali svi u De Heus-u dele istu motivaciju i posvećenost poboljšanju performansi i zdravlja životinja. Podrška našim kupcima, proizvođačima mesa, ribe, mleka i jaja, kao i davanje odgovora na promenljive okolnosti, zahtevaju pozitivan način razmišljanja i preduzetnički duh.

Da li se pronalazite?

Možda čak i više nego prema veštinama i iskustvu, biramo zaposlene u skladu sa kulturom naše kompanije. Verujemo da će talenat cvetati samo u pravom organizacionom kontekstu. Stoga se fokusiramo na podudarnost između ambicija i ličnosti naših potencijalnih zaposlenih i strategije, ciljeva i kulture kompanije De Heus.

Kao deo procesa regrutovanja, koristimo onlajn procenu kako bismo stekli uvid u osobine ličnosti i prirodne talente naših potencijalnih zaposlenih. U isto vreme, obavljanje takve procene dragoceno je iskustvo učenja za kandidate, koje im omogućava da steknu novu svest i razumevanje svog razvojnog potencijala.

Svest o tome ko si, za šta si sposoban, a šta možeš da naučiš, pruža odličnu osnovu za plan ličnog razvoja.

Aktuelni konkursi

Upoznajte vaše kolege

De Heus je postao kompanija sa više od 80 proizvodnih lokacija u preko 20 zemalja. Naši proizvodi se distribuiraju u 75 zemalja i svakodnevno više od 8000 profesionalaca doprinosi našim ciljevima i ambicijama.

Dođite i upoznajte nas!