Naša kultura

Primenjujemo preduzetnički način razmišljanja

Jedinstveno radno okruženje

Kultura naše kompanije je jedinstvena. Kao porodično preduzeće koje vodi četvrta generacija, duh preduzetništva teče duboko u našim venama. Da bismo bili uspešni u De Heusu, ohrabrujemo sve kolege da pokažu taj duh i pokažu mentalitet „mogu da uradim“. Svi u De Heusu dele istu motivaciju za poboljšanje performansi i zdravlja životinja.

Nalazimo da oni koji se pridruže De Heusu ostaju sa De Heusom. Fluktuacija naših zaposlenih je mala, a mi pružamo okruženje podrške u kojem talentovani i vođeni pojedinci mogu brzo napredovati. U stvari, De Heus ima neke od najmlađih viših menadžera u oblasti ishrane životinja, zahvaljujući našoj organizaciji i sveobuhvatnoj obuci na poslu.


Naše vrednosti

Cenimo otvorenu komunikaciju i transparentnost u našim namerama, odlukama i postupcima. Poslujemo sa uvažavanjem razlika u pogledu interesa, porekla, pola, religije, starosti i seksualne orijentacije. Zapravo, verujemo da različitost ubrzava napredak, ali svi delimo ista četiri vodeća principa:

  • Orijentacija na rezultate, izražavajući želju za pobedom i poboljšanjem svakog dana
  • Timski duh, izražavajući spremnost da podržavamo jedni druge i radimo zajedno kao tim
  • Učenje, izražavajući volju za unapređenjem i širenjem znanja, učenjem jedni od drugih
  • Komunikacija, koja podrazumeva transparentnost i otvorenost

Naši timovi su drugačiji zahvaljujući tome što ih čine ljudi iz različitih kultura, iskustava i ideja, ali svi u De Heus-u dele istu motivaciju i posvećenost poboljšanju performansi i zdravlja životinja. Podrška našim kupcima, proizvođačima mesa, ribe, mleka i jaja, kao i davanje odgovora na promenljive okolnosti, zahtevaju pozitivan način razmišljanja i preduzetnički duh.

Ukaži šta je ispravno

Ponašamo se odgovorno i etički, tako da zajednice u kojima poslujemo imaju korist od našeg prisustva i aktivnosti. Naši kanali za izveštavanje nam omogućavaju da pažljivo slušamo zaposlene i partnere u lancu vrednosti o zabrinutostima u vezi sa potencijalnim kršenjem naših poslovnih principa i vrednosti ili zakona.

Radno mesto svetske klase!

U 2021. sproveli smo anketiranje zaposlenih u 17 zemalja. Učestvovalo je ukupno 6.368 zaposlenih. Stopa odgovora je bila 82,9%! Kao rezultat ovog istraživanja, dobili smo plaketu Radno mesto svetske klase. Ovu plaketu zaslužuju kompanije koje imaju rezultate iznad referentnog proseka za rezultate zapošljavanja. Naše zapošljavanje je zasnovano na zadovoljstvu kompanijom, organizacionom pravcu, uvažavanju i zadovoljstvu poslom. Zanimaju vas mogućnosti u De Heus-u? Pogledajte naše slobodna radna mesta!

Da li se pronalazite?

Možda čak i više nego prema veštinama i iskustvu, biramo zaposlene u skladu sa kulturom naše kompanije. Verujemo da će talenat cvetati samo u pravom organizacionom kontekstu. Stoga se fokusiramo na podudarnost između ambicija i ličnosti naših potencijalnih zaposlenih i strategije, ciljeva i kulture kompanije De Heus.

Kao deo procesa regrutovanja, koristimo onlajn procenu kako bismo stekli uvid u osobine ličnosti i prirodne talente naših potencijalnih zaposlenih. U isto vreme, obavljanje takve procene dragoceno je iskustvo učenja za kandidate, koje im omogućava da steknu novu svest i razumevanje svog razvojnog potencijala.

Svest o tome ko si, za šta si sposoban, a šta možeš da naučiš, pruža odličnu osnovu za plan ličnog razvoja.


Upoznajte vaše kolege

De Heus je postao kompanija sa više od 80 proizvodnih lokacija u preko 20 zemalja. Naši proizvodi se distribuiraju u 75 zemalja i svakodnevno više od 8000 profesionalaca doprinosi našim ciljevima i ambicijama.

Dođite i upoznajte nas!