Naša kultura

Kultura naše kompanije je jedinstvena

Naša kultura

Kultura naše kompanije je jedinstvena. Kao porodično preduzeće već četiri generacije, preduzetnički duh nam teče kroz vene. Da biste bili uspešni u De Heus-u, važno je širiti taj duh.

Ljudi koji se pridruže De Heusu ostaju sa De Heusom. Možete brzo napredovati i postići uspeh ako pokažete ambiciju. Zapravo, De Heus ima neke od najmlađih zaposlenih na visokim pozicijama, zahvaljujući nepromenjenoj organizaciji i obuci na poslu. Vaša karijera se zaista može brzo kretati unutar De Heusa.

Cenimo otvorenu komunikaciju i transparentnost u našim namerama, odlukama i postupcima. Poslujemo sa uvažavanjem razlika u pogledu interesa, porekla, pola, religije, starosti i seksualne orijentacije. Zapravo, verujemo da različitost ubrzava napredak, ali svi delimo ista četiri vodeća principa:

  • Orijentacija na rezultate, izražavajući želju za pobedom i poboljšanjem svakog dana
  • Timski duh, izražavajući spremnost da podržavamo jedni druge i radimo zajedno kao tim
  • Učenje, izražavajući volju za unapređenjem i širenjem znanja, učenjem jedni od drugih
  • Komunikacija, koja podrazumeva transparentnost i otvorenost

Naši timovi su drugačiji zahvaljujući tome što ih čine ljudi iz različitih kultura, iskustava i ideja, ali svi u De Heusu dele istu motivaciju i posvećenost poboljšanju performansi i zdravlja životinja. Podrška našim kupcima, proizvođačima mesa, ribe, mleka i jaja, kao i davanje odgovora na promenljive okolnosti, zahtevaju pozitivan način razmišljanja i preduzetnički duh.

Da li se pronalazite?

Možda čak i više nego prema veštinama i iskustvu, biramo zaposlene u skladu sa kulturom naše kompanije. Verujemo da će talenat cvetati samo u pravom organizacionom kontekstu. Stoga se fokusiramo na podudarnost između ambicija i ličnosti naših potencijalnih zaposlenih i strategije, ciljeva i kulture kompanije De Heus.

Kao deo procesa regrutovanja, koristimo onlajn procenu kako bismo stekli uvid u osobine ličnosti i prirodne talente naših potencijalnih zaposlenih. U isto vreme, obavljanje takve procene dragoceno je iskustvo učenja za kandidate, koje im omogućava da steknu novu svest i razumevanje svog razvojnog potencijala.

Svest o tome ko si, za šta si sposoban, a šta možeš da naučiš, pruža odličnu osnovu za plan ličnog razvoja.

Aktuelni konkursi

Upoznajte vaše kolege

De Heus je postao kompanija sa više od 80 proizvodnih lokacija u preko 20 zemalja. Naši proizvodi se distribuiraju u 75 zemalja i svakodnevno više od 8000 profesionalaca doprinosi našim ciljevima i ambicijama.

Dođite i upoznajte nas!