De Heus je nagradjen plaketom Radno mesto svetske klase za 2022. godinu

01 april 2022
-
2 minutes

„Ova plaketa me čini neverovatno ponosnom na to ko smo mi kao De Heus i kako se izdvajamo od drugih organizacija kao atraktivan poslodavac“, uz ove reči Isolde Eleveld – direktorka HR-a De Heus Grupe – preuzela je plaketu za Radno mesto svetske klase za 2022. godinu, uručenu od strane Effectory-ja. Ovo priznanje veliča fantastično zapošljavanje i demonstrira De Heus-ovu stalnu posvećenost angažovanju zaposlenih u sadašnjim i budućim kadrovima.

De Heus je sproveo sveobuhvatno istraživanje u čitavoj kompaniji, kojim se tražilo od zaposlenih da navedu svoj nivo angažovanja i da ocene zaposlenje u organizaciji. „Veliki izazov! Istraživanje je sprovedeno u 17 zemalja. Učestvovalo je ukupno 6.368 zaposlenih. Sa stopom odgovora od 82,9%! Kao rezultat ovog istraživanja, dobijamo uvid u to šta zaposleni misle o svom poslu i De Heus-u. Takođe stičemo uvid u identifikovane tačake snage i mogućih unapređenja. Ovi uvidi nam daju priliku da preduzmemo mere kako bismo poboljšali zadovoljstvo zaposlenih i radno okruženje“, kaže Isolde.

Odlično zapošljavanje

Od 2020. godine, plaketa za Radno mesto svetske klase pruža organizacijama priliku da istaknu odlično zapošljavanje. Plaketa nije na prodaju i zasniva se isključivo na povratnim informacijama zaposlenih. Plaketa se dodeljuje samo organizacijama koje rade iznad geografskog merila. De Heus je dobio Plaketu za Radno mesto svetske klase  jer su njegovi eNPS (sistem bodovanja dizajniran da pomogne poslodavcima da mere zadovoljstvo i lojalnost zaposlenih u svojim organizacijama) i rezultati zaposlenja bili iznad standarda za njegov geografski region.

Merila

Merila Effectory-ja zasnovana su na milionima odgovora zaposlenih širom sveta, što znači da one organizacije koje su dobile oznaku Svetske klase za radno mesto znaju da je njihov visoki rang zasnovan na pouzdanom i sveobuhvatnom skupu podataka. „Lepo je priznanje od naših zaposlenih da smo odlična kompanija za koju treba raditi. Zahvaljujem se svakom kolegi na doprinosu u kompaniji. Nastavimo zajedno naše putovanje kroz radna mesto svetske klase, zajedno za bolje rezultate!“, zaključuje Izolda

Pogledajte naša slobodna radna mesta

Pogledajte slobodna radna mesta

O Radnom mestu svetske klase

Effectory veruje da povratne informacije zaposlenih pomažu kompanijama da rastu. Da postignu svoje ciljeve. Da angažuju svoje ljude. Zato oni pomažu kompanijama da slušaju, uče i zatim vode. I da bi stimulisao slušanje, učenje i vođstvo svuda, Effectory je osnovao Radno mesto svetske klase: Plaketu za prepoznavanje i priznanje sjajnog zaposlenja.

Plakete za Radno mesto svetske klase se dele organizacijama koje imaju rezultate iznad našeg globalnog merila za zapošljavanje. Plaketa nije na prodaju i zasnovana je isključivo na povratnim informacijama zaposlenih. Za nove kandidate dokaz da su na pragu kod dobrog poslodavca.

Radno mesto svetske klase

Nije bez razloga De Heus dobio nagradu Radno mesto svetske klase za 2022. godinu. U De Heus-u radite u okruženju gde je zaposleni u centru.