Preporuke i mere zaštite od korona virusa za farmere

26 mart 2020
-
3 минута

Farmeri angažovani na svojim gazdinstvima, ali i zaposleni na velikim farmama su specijalizovani, stručni, sa iskustvom i teško ih je zameniti, te garancija njihovog zdravlja istovremeno obezbeđuje zbrinutost i opštu dobrobit životinja.

Složićete se da su glavni fokus De Heus-a uvek bile životinje, ali upravo sada zaštita zdravlja ljudi na farmama treba da bude prioritet. Posebno iz razloga što su zaposleni na farmi specijalizovani, stručni, sa iskustvom i teško ih je zameniti, te garancija njihovog zdravlja istovremeno obezbeđuje zbrinutost i opštu dobrobit životinja.

Takođe, bitno je da u malim, porodičnim farmama gde su obično članovi domaćinstva uključeni u posao, preduzmu sve potrebne mere kako bi se zaštitili.

U vreme kada se od svih traži da izbegavaju društvene kontakte i nepotrebna putovanja, posete vašoj farmi takođe bi trebalo biti ograničene. Redovne posete tehničkih lica, dobavljača i kupaca moraju se procenjivati od slučaja do slučaja u skladu sa stvarnim potrebama. Ako je neka poseta ipak neophodna, mora se obaviti uz odgovarajuću zaštitnu opremu (sa rukavicama i maskom).

Prevoz životinja i snabdevanje hranom za životinje moraju se obavljati po utvrđenim rutama za ulazak i izlazak sa farme. Ne bi trebalo biti kontakta između prevoznika i radnika na farmama. Komunikacija se može obaviti putem mobilnog telefona i vidno obeleženih mesta za ostavljanje ili preuzimanje potrebne dokumentacije (otpremnice, fakture, izveštaji). Popunjavanje bilo kog dokumenta mora se obaviti vlastitom olovkom, tj. važno je izbeći deljenje olovke sa drugima.

Propisane su opšte mere za prevenciju širenja korona virusa koje se primenjuju u redovnim aktivnostima i svakodnevnom životu, ali ih sa posebnom pažnjom treba primenjivati i pri obavljanju poslova na farmama. Hajde da se podsetimo!

Opstanak virusa van tela čoveka varira u zavisnosti od vrste površine na kojoj se nalazi. U eksperimentalnim uslovima na 21-23 ° C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65%, virus može da preživi i do 72 sata. Korona virus se efikasno uklanjaju u prisustvu 70% etanola ili natrijum hipohlorida u koncentracijama većim od 0,1%. Natrijum hipohlorid vam se već možda nalazi pri ruci u sredstvima kao što su varikina, razni izbeljivači, domestos… Pre upotrebe u svrhu dezinfekcije površina, proverite koncentraciju u ovim proizvodima i prilagodite je koncentraciji od 0,1% kako se preporučuje kao dovoljno efikasnom jačinom u borbi protiv korona virusa. Potrebno je da se površine čiste bar jednom dnevno, posebno one koje dodiruje više ljudi: prekidači, kvake na vratima i sl.

Najbolja zaštita od virusne infekcije - poput COVID-19 - postiže se čestim pranjem ruku sapunom i tekućom vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Ako nemate sapun i tekuću vodu na raspolaganju, upotrebite sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola. Sapun i tekuća voda uklanjaju virus sa vaših ruku, što smanjuje mogućnost prenošenja virusa drugima. Nakon pranja, upotrebite ubrus za jednokratnu upotrebu kako bi osušili ruke. Ne koristite zajednički peškir,  jer on takođe može doprineti širenju virusa. Ako nema ubrusa, podignite ruke da se osuše. Ako ih držite na dole, potencijalno kontaminirana voda će vam ponovo prekriti ruke, povećavajući mogućnost infekcije.

Kada kašljete ili kijate, možete nositi medicinsku masku da biste smanjili rizik od širenja COVID-19. Imajte na umu da se nošenje maske stručnjaci preporučuju samo u određenim situacijama:

- ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano disanje, morate da nosite masku i zatražite medicinsku pomoć

- ako nemate ove simptome, ne morate da nosite masku. Nema dokaza da maska štiti ljude koji nisu bolesni.

Ako nosite masku, morate je nositi i odbaciti pravilno. Ako to ne uradite, ona vas neće zaštiti. Umesto toga može postati izvor infekcije jer je virus na maski.

Pogledajmo kako pravilno koristiti masku:

- Najpre, operite ruke sapunom i vodom ili istrljajte sredstvom na bazi alkohola;

- Stavite masku preko lica;

- Pričvrstite masku iza ušiju elastičnim trakama ili vežite trake iza glave;

- Proverite da li maska pokriva vaš nos, usta i bradu i uverite se da nema razmaka između ivica maske i vaše kože;

- Ne dirajte prednji deo maske, možda sadrži klice. Ako slučajno dodirnete prednji deo, odmah operite ruke;

- Zamenite masku kada postane vlažna. Ne koristite ponovo maske za jednokratnu upotrebu;

- Da biste uklonili masku, uzmite elastične trake ili vezice od nazad i bacite masku u zatvorenu kantu. Nemojte dodirivati prednju stranu maske dok je skidate.

- Operite ruke sapunom i vodom ili istrljate ih sredstvom na bazi alkohola, nakon skidanja.

Ako ste bili u kontaktu sa verovatno kontaminiranom površinom, nemojte dirati oči, nos i usta, jer se i sami možete zaraziti virusom.

Pratite instrukcije stručnjaka i poštjte mere koje propisuju način ponašanja u ovim vanrednim okolnostima. Disciplina, oprez i solidarnost sigurno će pomoći da se smanji širenje virusne infekcije. Budite društveno odgovorni, jer štiteći sebe štitite i druge!

Korisni linkovi:


Ministarstvo zdravlja, informacije o COVID-19

https://covid19.rs/

Како до дозволе за кретање: Упутство за власнике стоке и пчеларе

http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-vlasnike-stoke-i-pcelare/