Primenjena istraživanja

Temelj bolje ishrane na svakoj farmi

Prevođenje znanja u praktična rešenja

Verujemo da bi istraživanje trebalo da odražava farmski uzgoj iz prakse. Naši ciljevi su definisani ključnim pitanjima sa kojima se svakodnevno suočavaju naši farmeri. Postavljamo realne ciljeve i težimo rezultatima u definisanim rokovima, često sarađujući sa nezavisnim naučnim institutima kada je to korisno.
Ovi principi istraživanja nude tržištu i našim farmerima najveću dodatu vrednost u kratkom vremenskom okviru. Uvidi se mogu brzo pretočiti u nutricionistička rešenja kako bi farmeri mogli što pre da iskoriste naša otkrića. Naše praktično istraživanje omogućava nam da neprestano poboljšavamo koncepte ishrane, što dovodi do boljih rezultata kupaca.

Pomeramo napred

Ulaganje u naš istraživački centar savršeno je u skladu sa našom strategijom: da dalje kombinujemo znanje i istraživanje i koristimo ih za razvoj inovativnih proizvoda za stočnu hranu. Naš istraživački centar sprovodi nutricionistička istraživanja koja se odnose na praktična pitanja. Pažljivo se ispituju novi sastavi, sirovine, sastojci ili trenutna nutritivna pitanja. To omogućava da se novi uvidi brzo pretoče u praksu u obliku inovativne hrane za životinje i znanja koja se dele u međunarodnom sektoru stočarstva i akvakulture.

Inovativna analiza podataka

Jedna od prednosti naših istraživačkih centara leži u ogromnim količinama podataka koji se prikupljaju i analiziraju. Ovi podaci se analiziraju na nivou pojedinačnih životinja u odnosu na svaku fazu životnog ciklusa. Sve promenljive poput rasta, proizvodnje mleka, ili kvaliteta jaja su dokumentovane. U kombinaciji sa hranom, klimom i negom, ovo pruža polazišta za dalje analize i istraživanja. Takođe, omogućuje otkrivanje novih veza i saznanja, ubrzavajući napredak znanja. Baza podataka nudi niz novih mogućnosti za poboljšanje hrane, usluga i saveta farmerima.


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.