Ishrana životinja

Najbolji početak za vaše životinje

Izaberite odgovarajuću hranu za svoje životinje

Sa sve bržim rastom svetske populacije i rastom životnog standarda, zahtevi za poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima se povećavaju. Proizvodnja hrane mora biti optimizovana i dostupna na odgovoran način. Kao vodeći dobavljač proizvoda za ishranu životinja, De Heus direktno utiče na efikasnost rada farmera, proizvođača životinjskih proteina kao što su meso, mleko, jaja i riba.

Pored toga što isporučujemo visokokvalitetnu stočnu hranu, nudimo i detaljne informacije i znanje o ishrani, zdravlju životinja, uzgoju životinja i stočarstvu, pomažući kupcima da ostvare efikasnost i postignu tehnološki napredak. Takođe pomažemo farmerima da poboljšaju uticaj svog poslovanja na životnu sredinu.

Životinje koje hranimo


Naši proizvodi

Vodeći koncepti hrane za sve životne cikluse. De Heus proizvodi visokokvalitetne smeše, koncentrate, premikse i specijalizovanu hranu za životinje.

Imamo kulturu neprestanog pronalaženja načina za poboljšanje pretvaranja sirovina u životinjske proteine. Naši nutritivni proizvodi uključuju:


Kvalitet u svemu što radimo

Kvalitet uvek preovladava i to je bio naš vodeći princip više od sto godina. Sve naše proizvodne lokacije stoga zadovoljavaju najsavremenije standarde kvaliteta. To je princip koji primenjujemo na naše istraživanje, operativnu strategiju i na sve naše proizvode.

Pročitaj više o kvalitetu

Naši kupci

Mi smo potpuno orjentisani na to da proizvodimo potpune smeše, koncentrate i specijalizovane proizvode za svoje kupce širom sveta.

Farmeri

Uzgajivači životinja na farmama, malog i velikog ranga

Poljoprivredna domaćinstva

Domaćinstva koja uzgajaju životinje za svoje potrebe

Distributeri

Distributeri i prodavci koji snabdevaju lokalna domaćinstva


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Istraživanje i razvoj

Uzimamo u obzir čitav lanac snabdevanja i nastavljamo da širimo svoje znanje u svim oblastima. Sarađujemo sa partnerima u svakoj fazi lanca, uključujući kompanije fokusirane na genetiku životinja, kao i na klanice. Da bismo proširili svoje znanje i iskustvo, takođe blisko sarađujemo sa vodećim naučno-istraživačkim institutima i test / istraživačkim farmama, lociranim širom sveta.

Pročitaj više o našim istraživačko-razvojnim aktivnostima

Iskoristite čitav niz naših usluga na farmi

Nudimo najnovija saznanja i informacije iz celog sveta. Naši stručnjaci su uključeni u razvoj i primenu mnogih novih tehnologija a posebnu pažnju usmeravaju da svoje znanje primene u svom okruženju. Sve ovo ima izuzetno pozitivan uticaj na rezultate farmera.

Više o uslugama i savetima

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.