Ishrana životinja

Najbolji početak za vaše životinje

Izaberite odgovarajuću hranu za svoje životinje

Sa sve bržim rastom svetske populacije i rastom životnog standarda, zahtevi za poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima se povećavaju. Proizvodnja hrane mora biti optimizovana i dostupna na odgovoran način. Kao vodeći dobavljač proizvoda za ishranu životinja, De Heus direktno utiče na efikasnost rada farmera, proizvođača životinjskih proteina kao što su meso, mleko, jaja i riba.

Pored toga što isporučujemo visokokvalitetnu stočnu hranu, nudimo i detaljne informacije i znanje o ishrani, zdravlju životinja, uzgoju životinja i stočarstvu, pomažući kupcima da ostvare efikasnost i postignu tehnološki napredak. Takođe pomažemo farmerima da poboljšaju uticaj svog poslovanja na životnu sredinu.Kvalitet u svemu što radimo

Kvalitet uvek preovladava i to je bio naš vodeći princip više od sto godina. Sve naše proizvodne lokacije stoga zadovoljavaju najsavremenije standarde kvaliteta. To je princip koji primenjujemo na naše istraživanje, operativnu strategiju i na sve naše proizvode.

Pročitaj više o kvalitetu

Naši kupci

Mi smo potpuno orjentisani na to da proizvodimo potpune smeše, koncentrate i specijalizovane proizvode za svoje kupce širom sveta.

Farmeri

Uzgajivači životinja na farmama, malog i velikog ranga

Poljoprivredna domaćinstva

Domaćinstva koja uzgajaju životinje za svoje potrebe

Distributeri

Distributeri i prodavci koji snabdevaju lokalna domaćinstva


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Istraživanje i razvoj

Uzimamo u obzir čitav lanac snabdevanja i nastavljamo da širimo svoje znanje u svim oblastima. Sarađujemo sa partnerima u svakoj fazi lanca, uključujući kompanije fokusirane na genetiku životinja, kao i na klanice. Da bismo proširili svoje znanje i iskustvo, takođe blisko sarađujemo sa vodećim naučno-istraživačkim institutima i test / istraživačkim farmama, lociranim širom sveta.

Iskoristite čitav niz naših usluga na farmi

Nudimo najnovija saznanja i informacije iz celog sveta. Naši stručnjaci su uključeni u razvoj i primenu mnogih novih tehnologija a posebnu pažnju usmeravaju da svoje znanje primene u svom okruženju. Sve ovo ima izuzetno pozitivan uticaj na rezultate farmera.


Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.